Sebarealizácia a voľný čas je dôležitou súčasťou života našich prijímateľov.

Aktuality

Kontakt

Základné informácie

Informácie pre záujemcov o prijatie do DSS v Sabinove

Do domova sociálnych služieb v Sabinove možno prijať občana na základe právoplatného rozhodnutia Prešovského samosprávneho kraja o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb. Po obdržaní a správoplatnení rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu fyzická osoba, resp. jej zástupca požiada Prešovský samosprávny kraj odbor Sociálnych vecí a rodiny o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.