Sebarealizácia a voľný čas je dôležitou súčasťou života našich prijímateľov.

Aktuality

Kontakt

Organizačný poriadok v DSS v Sabinove

Organizačný poriadok a Organizačná štruktúra

v DSS v Sabinove

 

Organizačný poriadok DSS v Sabinove upravuje postavenie a pôsobnosť domova, jeho vnútornú štruktúru, rozsah právomocí riaditeľa, jeho zástupcu, vedúcich úsekov a hlavné úlohy v zmysle platných právnych predpisov.

Neoddeliteľnou súčasťou organizačného poriadku DSS v Sabinove je organizačná štruktúra.