Navigácia

Obsah

Domov sociálnych služieb v Sabinove

Naša vízia:

“Pri našej práci nás inšpiruje už prvé slovo názvu našej inštitúcie, a tým je “domov” . Preto sa budeme aj naďalej snažiť vytvárať prijímateľom také podmienky, ktoré by im najviac pripomínali rodinné prostredie a dali základ harmonického spolunažívania a životných honôt. ”

domov Sabinov

Aktivity

17.02.2019

Fašiangový bál

Fašiangový bál

Každý rok DSS Sabinov organizuje bál.

Detail

17.02.2019

Tvorivá činnosť DSS Sabinov

Tvorivá činnosť DSS Sabinov

Rôzne druhy tvorivých aktivít

Detail

16.02.2019

Spirituálna činnosť DSS Sabinov

Spirituálna činnosť DSS Sabinov

Rôzne druhy spirituálnych aktivít

Detail