Navigácia

Obsah

Domov sociálnych služieb v Sabinove

Naša vízia:

“Pri našej práci nás inšpiruje už prvé slovo názvu našej inštitúcie, a tým je “domov”. Preto sa budeme aj naďalej snažiť vytvárať prijímateľom také podmienky, ktoré by im najviac pripomínali rodinné prostredie a dali základ harmonického spolunažívania a životných hodnôt. ”

domov Sabinov

Aktivity

17.02.2019

Tvorivá činnosť DSS Sabinov

Tvorivá činnosť DSS Sabinov

Rôzne druhy tvorivých aktivít

Detail

16.02.2019

Spirituálna činnosť DSS Sabinov

Spirituálna činnosť DSS Sabinov

Rôzne druhy spirituálnych aktivít

Detail

15.02.2019

Opekačky v Lipovci

Opekačky v Lipovci

V Lipovci si vždy radi opečieme a pochutíme na klobáskach.

Detail