Navigácia

Obsah

OZNAM O ZÁKAZE NÁVŠTEV DO ODVOLANIA

 

Podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z. sú verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb povinní zabezpečiť zákaz návštev.

V súvislosti s vývojom globálnej epidemiologickej situácie spôsobenej šírením koronavírusu COVID-19 a opatreniami Ústredného krízového štábu SR Vás chcem informovať, že:

  • Sledujeme informácie a sme v spojení s RÚVZ
  • Máme plán preventívnych opatrení
  • Máme plán krízových opatrení v prípade karantény
  • V prípade realizácie krízových opatrení je prevádzka personálne zabezpečená
  • Činnosti služby sú v prípade krízového stavu redukované na minimálny rozsah

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať telefonicky

na t.č. 0901 756 677 (p. riaditeľka) a 051/74 70 383 (p. Mgr. Romanovská)

alebo elektronicky na sabinovdss@gmail.com.

     Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie prijatých opatrení.

 

                                                                                Mgr. Katarína Petríková, MSc.

                                                                               riaditeľka DSS v Sabinove

Dobovoľníci

 

Poďakovanie

"Domov nie je miesto, kde bývaš, ale miesto, kde ti rozumejú."
                                                                                                                                                                            (Christian Morgenstern)

 
 
Logo

 

Profesionálna starostlivosť a priateľské prostredie

vytvára pocit dôvery, istoty a spokojnosti,

ktoré podporuje začlenenie

našich prijímateľov do bežného prostredia každodenného života.