Navigácia

Obsah

Adresa    

Domov sociálnych služieb v Sabinove
Kukučínova 1781/2
083 01 Sabinov

Telefón: 051/74 70 382

e-mail: sekretariat@dss-sb.vucpo.sk

IČO: 00691984
DIČ: 2021303053

 

Kontaktné údaje

 

Mgr. Katarína Petríková, MSc. (životopis tu)

riaditeľka DSS

0901 756 677

051/74 70 380

 

Mgr. Viera Romanovská

koordinátor sociálnej práce - sociálny pracovník

051/74 70 382

 

Bc. Stanislava Jusková

koordinátor opatrovateľskej starostlivosti - sestra v ZSS

051/74 70 382, 0910 902 039

 

Ing. Jana Henzelyová

vedúci úseku ekonomiky a vnútornej prevádzky

051/74 70 382

 

Jana Bučková

vedúci úseku stravovacej prevádzky

051/74 70 382