Navigácia

Obsah

Verejné obstarávanie

Na tejto stránke sú uverejňované aktuálne ponuky verejného obstarávania.

 

DSS Petrovany – Rekonštrukcia a dostavba DSS Sabinov

 

  • Podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác – súťažné podklady
  • doplnenie súťažných podkladov na základe žiadosti o nápravu