Navigácia

Obsah

Opatrovateľská starostlivosť 

Opatrovateľsko ošetrovateľská starostlivosť je poskytovaná individuálne so zameraním na čo najrýchlejšie získanie sebestačnosti prijímateľa sociálnej služby. Cieľom poskytovanej starostlivosti je udržiavať a podporovať telesné, duševné a sociálne zdravie prijímateľov sociálnych služieb, zmierňovať utrpenia a zabezpečiť im dôstojný život a v starostlivosti o prijímateľov uplatňovať získané vedomosti a poznatky, v zhode s etickými princípmi a právami.

Opatrovateľsko ošetrovateľská starostlivosť je poskytovaná komplexne 24-hodín. Vykonáva ju odborne vzdelaný zdravotný, pomocný i ďalší personál zariadenia, ktorý vykonáva najmä tieto činnosti:

  • dozor nad liekmi, ich príprava a podávanie podľa ordinácie lekára, podávanie injekcií i.m. v prítomnosti lekára, sesterské ošetrovateľské úkony (preväzy, starostlivosť a katéter, o stómie) prostredníctvom ADOS
  • sledovanie fyziologických hodnôt, hodnôt cukru v krvi, objednanie k odborným lekárom, zabezpečenie liekov, zdravotných pomôcok, doručenie liekov a iného zdravotného materiálu z lekárne a pod.
  • pomoc pri sebaobslužnej činnosti, pri udržiavaní hygienických návykov, pri kúpeli, obliekaní, pri sprevádzaní do zdravotníckych zariadení (pri pravidelných kontrolách, pri akútnych stavoch, prehliadkach a pod.), pri udržaní mobility a motoriky prijímateľov, podávanie stravy, kŕmenie

Domov sociánych služieb zabezpečuje zdravotnú starostlivosť prostredníctvom všeobecných a odborných lekárov pričom prijímateľom zostáva zachovaná slobodná voľba lekára. Lekársku starostlivosť prijímateľov domova sociálnych služieb zastrešuje obvodný lekár, ktorý poskytuje svoje služby podľa potreby priamo v ambulancii. Po dohode vykonáva vizity ležiacich pacientov. V prípade vysokého počtu chorých (napr. chrípková epidémia) navštevuje pacientov priamo v DSS. Raz mesačne za účelom vizity a vyšetrenia prijímateľov do zariadenia prichádza psychiatrička. Akútny psychiatrický problém sa rieši priamo v ambulancii lekára. V časom rozpätí raz za tri mesiace do zariadenia prichádza neurológ, ktorý prijímateľov vyšetrí. Závažný problém je riešený priamo v ambulancii. Zubní lekári vykonávajú preventívne prehliadky koncom roka priamo v zariadení. Individuálne zákroky sú vykonávané v ambulancii. Služby iných špecialistov sú využívané podľa potreby priamo v ambulancii lekára

Život v DSS