Navigácia

Obsah

Poslanie organizácie 

  • Za poslanie DSS považujeme uspokojovanie všetkých potrieb prijímateľov sociálnych služieb         a individuálny prístup k podpore ich samostatného života. 

 

Cieľ

  • Poskytnúť prijímateľom pocit bezpečia a pohodlia, aby sa aktívne podieľali na podobe svojho života, aby sa využívali všetky moderné metódy a inovatívne nápady na zvyšovanie kvality života prijímateľov so zapojením rodiny. 
  • Snahou je, aby každý prijímateľ v zariadení našiel domov, kde môže prežiť svoj život dôstojne, v radosti, pokoji, vzájomnej úcte a dôvere. 

 

Vízia

  • Zlepšenie kvality života prijímateľov pri rešpektovaní ich ľudskej dôstojnosti, identity a úsilia o naplnenie ich individuálnych potrieb tak, aby neboli izolovaní od svojej rodiny a aktívnej spoločnosti a necítili sa byť odloženými a nepotrebnými.