Navigácia

Obsah

História DSS Sabinov

Domov sociálnych služieb MUDr. Vladimíra Pospíšila v Petrovanoch sa presťahoval do novovybudovaných priestorov v Sabinove, ktoré sa pripravili pre obyvateľov spomínaného DSS. Tieto priestory spĺňajú všetky parametre potrebné pre zabezpečenie nerušeného a plynulého života prijímateľov. Celý tento proces sťahovania bol plánovaný a pripravovaný pod záštitou Prešovského samosprávneho kraja. Domov sociálnych služieb v Sabinove zabezpečuje pre prijímateľov sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu, pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby. Kapacita zariadenia je 92 obyvateľov. Zariadenie zabezpečuje celoročnú a týždennú starostlivosť a utvára podmienky na vykonávanie odborných, obslužných a ďalších činnosti.

Požehnanie pre šťastný začiatok života v novom domove Slávnostná sv. omša v chráme Sv. Jána Krstiteľa v Sabinove

Slávnostná sv. omša v chráme Sv. Jána Krstiteľa v Sabinove

Každý z obyvateľov mal  možnosť prezrieť si, kde bude bývať

história DSS

Slávnostné otvorenie Domova sociálnych služieb v Sabinove – 21.10.2009

Slávnostné otvorenie DSS

Začiatok prevádzky Domova sociálnych služieb v Sabinove – 12.11.2009

Začiatok prevádzky DSS

Sťahovanie prinieslo veľa pozitívnych zmien. Za najpodstatnejšiu zmenu považujeme vytvorenie podmienok, ktoré ponúkli priestor prijímateľom na svoje súkromie, ktoré má najväčší vplyv na duševnú pohodu každého prijímateľa tohto zariadenia. Prístup personálu a individuálne potreby prijímateľov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou každodenného života, sa približujú k reálnemu životu bežného občana. Všetky tieto navzájom prepojené postupy menia správanie našich prijímateľov, čo je cieľom našej práce. Areál tohto zariadenia má k dispozícii päť budov. Z toho tri budovy slúžia na bývanie, jedna budova je určená pre pracovné terapie a stravovanie a jedna pre administratívu. Nádvorie a rozľahlý park s altánkom ponúkajú obyvateľom možnosť bezbariérového pohybu na ktoromkoľvek mieste. V priebehu dňa sa obyvatelia podľa vlastného rozhodnutia môžu zúčastniť terapií, ktorými sú práca v záhrade, maľovanie na hodváb, paličkovanie – solivarská čipka, lepenie z rôznych materiálov, vyšívanie, šitie, varenie a pečenie, modelovanie, maľovanie na sklo, práca s papierom,dramatický krúžok, relaxácia a ďalšie iné. Prioritu pripisujeme pohybovej aktivite, tancu, plávaniu, bicyklovaniu, stolnému tenisu, súťaživým hrám a hlavne pobytom na čerstvom vzduchu. Starostlivosť, ktorú spájame s každodenným životom a potrebami pre prijímateľov, je rehabilitácia,  pedikúra, manikúra, starostlivosť o chrup – dentálna hygiena a ďalšie. Všetky tieto služby zabezpečuje interný personál Domova sociálnych služieb v Sabinove. Zdravotnú starostlivosť zabezpečuje interný personál v spolupráci s praktickou lekárkou a špecialistami – neurológom, psychiatrom, kožným lekárom, urológom, stomatológom a ďalšími.