Navigácia

Obsah

Charakteristika zariadenia

Zriaďovateľom Domova sociálnych služieb v Sabinove  je Prešovský samosprávny kraj. 
V domove sociálnych služieb sa poskytuje komplexná starostlivosť fyzickej osobe odkázanej na sociálnu službu v DSS v zmysle §38 Zákona o sociálnych službách celoročnou pobytovou formou a týždennou pobytovou formou.
 
Rozčlenenie kapacity
  • celoročný pobyt: 90
  • týždenný pobyt:  2
  • koedukované zariadenie
Priemerný vek prijímateľov:  60,7 rokov
  • z toho muži:  57,8 rokov
  • z toho ženy:  63,5 rokov
Počet zamestnancov: 66
DSS Sabinov