Navigácia

Obsah

Charakteristika zariadenia

Zriaďovateľom Domova sociálnych služieb v Sabinove  je Prešovský samosprávny kraj. 
V domove sociálnych služieb sa poskytuje komplexná starostlivosť fyzickej osobe odkázanej na sociálnu službu v DSS v zmysle §38 Zákona o sociálnych službách celoročnou pobytovou formou a týždennou pobytovou formou.
 
Forma sociálnej služby:
  • pobytová celoročná počet miest 90
  • pobytová týždenná počet miest 2
  • koedukované zariadenie
Priemerný vek prijímateľov:  60,1 rokov
  • z toho muži:  55,7 rokov
  • z toho ženy:  64,8 rokov
Počet zamestnancov: 66
Život v DSS