Navigácia

Obsah

Krídla túžby

Domov sociálnych služieb v Sabinove ďakuje sponzorom, ktorí sa svojimi sponzorskými darmi podieľali na uskutočnení 9. kola regionálnej súťaže „Krídla túžby 2019“:

 

Sponzor podujatia

 

„Ďakujeme!“

Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tom, aby 9. ročník regionálnej súťaže „Krídla túžby 2019“ prebehol úspešne.

 

 

 

 

 

"Domov nie je miesto, kde bývaš, ale miesto, kde ti rozumejú."
                                                                                                                                                                            (Christian Morgenstern)

 
 
Logo

 

Profesionálna starostlivosť a priateľské prostredie

vytvára pocit dôvery, istoty a spokojnosti,

ktoré podporuje začlenenie

našich prijímateľov do bežného prostredia každodenného života.