Navigácia

Obsah

Voľný čas je dôležitou súčasťou života človeka v každom veku, ako čas oddychu, regenerácie, uvoľnenia, zábavy, spoločenských kontaktov, sebarealizácie v záujmových a iných činnostiach, v ktorých uspokojuje svoje potreby a záujmy. Môžeme ho chápať, ako čas voľnosti a slobody, kedy človek môže mimo svojich povinností vykonávať činnosti podľa vlastných potrieb a záujmov a prostredníctvom, ktorých sa môže vyjadriť a realizovať.