Navigácia

Obsah

Úcta k starším

Všetko na svete môže človek zastaviť, každý pohyb, každý nepokoj, čo však nezastaví, nespomalí, je čas. Čas plynie ako rieka nášho života. Míňa sa deň za dňom, rok za rokom a my sa v určitých chvíľach zastavíme. Aj dnešný deň sa stretávame v mesiaci október,
aby sme prejavili svoju pozornosť a úctu tým skôr narodeným