Navigácia

Obsah

Štedrý deň u nás

Chytro, chytro do Betlehema, anjel spieva Glória.
Zrodila tam Ježiška nám, Matka Božia, Mária.
Zoberme mu masla, mliečka, pri jasličkách kľaknime.
Drahé, zlaté Jezuliatko, všetci sa ti koríme.
Prišiel čas vianočný, zvonček tíško cinká,
nech každému sa splní túžba, aspoň malilinká.
Šťastné a veselé želajme si spolu,
a spoločne si sadnime k štedrovečernému stolu.