Navigácia

Obsah

Krídla túžby 2019

9. ročník regionálnej súťaže v sociálnych službách

V stredu 4. septembra 2019 sa v Domove sociálnych služieb v Sabinove od záštitou predsedu PSK Milana Majerského konal lokálny koncert Krídla túžby 2019.

Druhá časť  9. ročníka  regionálneho  koncertu Krídla túžby 2019 bola  určená pre sociálne zariadenia zo severozápadnej časti Prešovského samosprávneho kraja z okresu Poprad, Kežmarok, Levoča, Stará Ľubovňa, Sabinov a Prešov. Zúčastnilo sa ho 11 verejných a 5 neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.

V priestrannom areáli DSS v Sabinove bol pre 530 zúčastnených predstavený rozmanitý kultúrny program  jednotlivých prihlásených sociálnych zariadení. Zámerom koncertu bola prezentácia tvorivosti prijímateľov sociálnych služieb, zviditeľniť ich život a pokračovať v tradícií stretávania sa jednotlivých poskytovateľov sociálnych služieb.

Postupujúcimi na lokálnej prehliadke v Sabinove, ktorí vystúpia na októbrovom slávnostnom odovzdávaní ocenení Krídla túžby 2019 v Divadle Jonáša Záborského, v Prešove sú:

  1. Centrum sociálnych služieb Kežmarok so svojím „Srdiečkovým tancom“ – vyjadrením lásky k rodine, priateľom a blízkym
  2. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Spišské Podhradie so svojou „ Trich - trach polkou“ hudobno-dramatickou kompozíciou

Ďalší prizvanými do divadla sú:

  1. Humanitár, n.o.  Levoča s programom „Vnímame lásku“  spev
  2. Domov sv. Dominika v Petrovanoch s programom  „ V Petrovanoch“ hudobno-recitačné pásmo

Srdečne blahoželáme.