Navigácia

Obsah

Október- mesiac úcty k starším

Je to vzácne, keď sa niekto dožije vyššieho veku a prežije pekný život. Je vzácne, keď si bohatstvo múdrosti a skúseností, ktoré majú naši starší, vážime a učíme sa od nich...
Aj v našom domove si pripomíname a slávime túto udalosť v kruhu našich prijímateľov, ktorým vzdávame úctu. Prijímatelia si pripravili pekné básne, ktoré predniesli, mladší obyvatelia obdarúvali výrobkami, ktoré sami vyrobili svojich starších spolubývajúcich.