Navigácia

Obsah

Rekondično rehabilitačný pobyt – Tatranská Lomnica

V dňoch 22.1.2018 -26.1.2018 sme sa zúčastnili rekondično-rehabilitačného pobytu vo Vysokých Tatrách, kde naši obyvatelia absolvovali príjemné vychádzky v Tatranskej prírode, pobyt vo wellness centre, sánkovačku, prehliadku ľadových sôch a mnoho ďalších pekných aktivít.

Bolo veľmi dojemné sledovať s akou radosťou sa naši obyvatelia zabávajú bez
ohľadu na vek, ako sa sedemdesiatosemročná obyvateľka s radosťou v očiach sánkuje. Cieľom pobytu je integrácia prijímateľov do spoločnosti, ktorou by sme chceli prispieť k zlepšeniu ich zdravotného stavu, k jeho všestrannému rozvoju, k prekonávaniu komunikačnej bariéry s okolím a veľkou mierou prispieť k celkovej rehabilitácii prijímateľov a tým k skvalitneniu ich života.