Navigation

Content

Contact

Address

Domov sociálnych služieb v Sabinove
Kukučínova 1781/2
083 01 Sabinov

Connection

Telefón: 051/7470 382
Fax:        051/7470 381

e-mail: sekretariat@dss-sb.vucpo.sk
              riaditel@dss-sb.vucpo.sk
              ekonom@dss-sb.vucpo.sk

Information

IČO: 00691984
DIČ: 2021303053