Navigácia

Obsah

Spirituálna činnosť DSS Sabinov

Rôzne druhy spirituálnych aktivít

  • sv. omše v DSS
  • návšteva kostolíka v Orkucanoch
  • sv. omše na Mariánskej hore v Levoči
  • návštevy chrámov a kostolov doma a v zahraničí
  • účasť na pobožnosti pri relikviách Dona Bosca v Seleziánskom centre mládeže v Prešove